{short

Title

Brev fra K. K. Hande datert 4. juli 1882

Sender:

Hande, K. K.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0006

Date:

1882.07.04

Related places:

Spring Valley


Full text


{short