{short

Title

Brev fra K. K. Hande datert 2. august 1877

Sender:

Hande, K. K.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0005

Date:

1877.08.02

Related places:

Spring Valley


Full text


{short