{short

Title

Brev fra K. K. Hande datert 17. april 1877

Sender:

Hande, K. K.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0004

Date:

1877.04.17

Related places:

Spring Valley


Full text


{short