{short

Title

Brev fra K. K. Hande datert 18. juni 1876

Sender:

Hande, K. K.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0003

Date:

1876.06.18

Related places:

Decorah


Full text


{short