{short

Title

Brev fra K. K. Hande datert 5. juni 1872

Sender:

Hande, K. K.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0001

Note:

Skrevet på Ankerliniens kontor i Christiania

Date:

1872.06.05

Related places:

Christiania


Full text


{short