{short

Title

Guri Endreson, frontier heroine

Sender:

Rosseland, Guri Endreson

Owner:

Nasjonalbiblioteket, avdeling Oslo - Norsk-am. sml.

Further information:

Transl. by Theodore C. Blegen

Host document:

Minnesota history, 10 (1929), s. 425 - 30.)

Subjects:

Immigrant letters


Full text


{short