logokart Lenker Bibliografier Film og lydFoto og trykk AmerikabrevArtikler og bøker TidslinjeBeskrivelse:

Portrett av Elling Eielsen (1804-1883). Eielsen var født på gården Sundve på Voss og kom til Fox river-settlementet høsten 1839, etter å ha utvandret samme år. Eielsens store fortjeneste var å grunnlegge en legmannskirke, en lavkirkelig ordning innen den lutherske frikirkebevegelse, blant norske immigranter. I 1843, etter ønske fra sine tilhengere, lot han seg ordinere av en tysk, luthersk prest, F.A. Hoffmann. Elling Eielsens synode ble oppkalt etter ham.

Personer i bildet:

Eielsen, Elling
(Annen info: Born: Voss; lay preacher 1832-39; imm. 1839; lay preacher 1839-43; Luth. Pastor 1843-83; founder and president Den evangelisk-lutherake kirke i America- Elling's synod.)

Emneord:

Prester

Plassering:

Norwegian-American Historical Asssociation


{short description of image}