logokart Lenker Bibliografier Film og lydFoto og trykk AmerikabrevArtikler og bøker TidslinjeBeskrivelse:

Portrett av Theodore C. Blegen. Oppildnet av sluppejubileet i 1925 kom en gruppe menn sammen på St. Olaf College, og 6. oktober 1925 ble Det norsk-amerikanske historielag stiftet. Som ansvarlig redaktør ble Theodore C. Blegen en dominerende kraft i det nye, lærde selskap.

Personer i bildet:

Blegen, Theodore Christian
(Født: 1891 - Død: 1969 - Yrke: Professor - Annen info: Født: Minneapolis; Augsb. Sem. 1910 (BA); Univ. of Minn. 1912 (BA), 1915 (MA), 1925 (PhD.); asst., associate and professor of history, Univ. of Minn. and Hamlin Univ. 1920-45; Dean, Graduate School, Univ. of Minn. 1945-60; Guggenheim Memorial Foundation in history, Norway 1928-29; PhD honoris causa, Univ. of Oslo 1938; ed. Minnesota History 1923-56; ed. Publicatons of the Norw-Am. Historical Association 1926-60.)

Emneord:

Historikere

Plassering:

Nordmanns-Forbundet


{short description of image}