logokart Lenker Bibliografier Film og lydFoto og trykk AmerikabrevArtikler og bøker TidslinjeBeskrivelse:

Portrett av Andrew Furuseth. "En gammel rastløs havørn med et ukuelig trassig blikk i sine øyne", skrev redaktør Carl Søyland i "Nordisk Tidenede" om Furuseth.

Personer i bildet:

Furuseth, Andrew
(Født: 1854 - Død: 1938 - Yrke: Sjømann, President, International seamen's union of America - Annen info: Born: Romedal, Hedmark; sailor from 1873; to America 1880; secr. Sailors' Union of the Pacific 1885; president International Seamen's Union of America 1908-38.)

Plassering:

Norsk Utvandrermuseum

Negativnummer:

U03095


{short description of image}