logokart Lenker Bibliografier Film og lydFoto og trykk AmerikabrevArtikler og bøker TidslinjeTittel:

Augsburg Publishing House

Beskrivelse:

Annonse for Augsburg Publishing House, et av de mest sentrale norsk-amerikanske forlagene. Fra "Norse-American Centennial 1825-1925". Utgitt i Minneapolis, Minnesota 1925.

Emneord:

Forlag

Relaterte steder:

Minneapolis, Minnesota

Datering:

1925

Plassering:

Nasjonalbiblioteket, avdeling Oslo - Norsk-am. saml.

Negativnummer:

E2004

Andre opplysninger:

Annonse trykket i "Norse-American Centennial 1825-1925". Utgitt, Minneapolis, Minnesota 1925.


{short description of image}