logokart Lenker Bibliografier Film og lydFoto og trykk AmerikabrevArtikler og bøker Tidslinje

Forfatter:

Sprauten, Knut

Tittel:

Fra Amerika til Norge: norsk-amerikanere skriver hjem

Utgitt:

2000

Plassering:

Nasjonalbiblioteket, avdeling Oslo - Norsk-am. saml.

Note:

Artikkelen er skrevet for nettstedet


Fulltekst


{short description of image}