{short

Author:

Tolfsby, Dina

Title:

Jonas Lie: Norwegian silver in the American melting pot

Host document:

Norwegian-American Essays 2004
Editor: Øverland, Orm

Printed:

Vol. 11 (2004) s. 282-308

Published:

Oslo, NAHA-Norge, 2004

Owner:

Nasjonalbiblioteket

Further information:

Skriftserie utgitt av Norsk-amerikansk historielag, avdeling Norge, og Norsk Utvandrermuseum, Ottestad.


Full text


{short