{short

Author:

Lovoll, Odd S.

Title:

Hva er skjedd med 17. mai?

Published:

2000

Owner:

Nasjonalbiblioteket, Norsk-amerikansk samling

Note:

Paper at the opening of the website The Promise of America
Norwegian-American Historical Association, Norway chapter, seminar August 5, 2000


Full text


{short