{short

Author:

Langholm, Sivert

Title:

Ingrid Semmingsen : Pioneer scholar

Subjects:

Emigration - History

Person/institution as subject:

Semmingsen, Ingrid

Host document:

Norwegian-American Essays 2001
Editor: Cleven, Harry T. - Djupedal, Knut - Kongslien, Ingeborg - Tolfsby, Dina

Printed:

Vol. 10 (2001) s. 1-6

Published:

2001

Owner:

Nasjonalbiblioteket, avdeling Oslo - Norsk-am. saml.

Further information:

Skriftserie utgitt av Norsk-amerikansk historielag, avdeling Norge,
og Norsk utvandrermuseum, Ottestad


Full text


{short