{short

Author:

Leiren, Terje I.

Title:

Subtle influence : Sigurd Ibsen and America

Host document:

Norwegian-American Essays 2001
Editor: Cleven, Harry T. - Djupedal, Knut - Kongslien, Ingeborg - Tolfsby, Dina

Printed:

Vol. 10 (2001) s. 237-246

Published:

2001

Owner:

Nasjonalbiblioteket, Norsk-amerikansk samling

Further information:

Skriftserie utgitt av Norsk-amerikansk historielag, avdeling Norge,
og Norsk Utvandrermuseum, Ottestad


Full text


{short