{short

Author:

Aarek, Hans Eirik

Title:

The significance of Norwegian Quakers for Early Emigration
from Norway to America : How true are the traditional values?

Subjects:

Quakers, Haugeans

Host document:

Norwegian-American Essays 2001
Editor: Cleven, Harry T. - Djupedal, Knut - Kongslien, Ingeborg - Tolfsby, Dina

Printed:

Vol. 10 (2001) s. 87-112

Published:

2001

Owner:

Nasjonalbiblioteket, Norsk-amerikansk samling

Further information:

Skriftserie utgitt av Norsk-amerkansk historielag, avdeling Norge,
og Norsk utvandrermuseum, Ottestad


Full text


{short