{short

Author:

Runblom, Harald

Title:

On northern latitudes : Scandinavian immigrants in Canada

Subjects:

Emigrants, Canada, Scandinavians

Related places:

Canada

Host document:

Norwegian-American Essays 2001
Editor: Cleven, Harry T. - Djupedal, Knut - Kongslien, Ingeborg - Tolfsby, Dina

Printed:

Vol. 10 (2001), s. 41-56

Published:

2001

Owner:

Nasjonalbiblioteket, Norsk-amerikansk samling

Further information:

Skriftserie utgitt av Norsk-amerikansk historielag, avdeling Norge
og Norsk utvandrermuseum, Ottestad


Full text


{short