{short

Author:

Blanck, Dag

Title:

Religion and ethnicity :
Perspectives on American immigration history

Subjects:

Church history, Lutherans, Ethnicity

Host document:

Norwegian-American Essays 2001
Editor: Cleven, Harry T. - Djupedal, Knut - Kongslien, Ingeborg - Tolfsby, Dina

Printed:

Vol. 10 (2001) s. 133-150

Published:

2001

Owner:

Nasjonalbiblioteket, Norsk-amerikansk samling

Further information:

Skriftserie utgitt av Norsk-amerikansk historielag, avdeling Norge,
og Norsk Utvandrermuseum, Ottetad


Full text


{short