{short

Author:

Hasås, Sigurd

Title:

Waldemar Ager : Avholdsakens og norskdomens dikter i Amerika

Subjects:

Temperance

Host document:

Norsk tidsskrift om alkoholspørsmålet

Printed:

Oslo, årg. 14, nr. 4 (1962) s. 193-214

Published:

Oslo, 1962

Owner:

Nasjonalbiblioteket, avdeling Oslo - Norsk-am. saml.


Full text


{short