{short

Author:

Øverland, Orm

Title:

Hjemlandsmyter : Om skaping av gamle røtter i et nytt land

Host document:

Migrasjon og tilpasning. Ingrid Semmingsen. Et minneseminar

Printed:

Oslo, nr. 3 (1998) s. 143-157

Published:

1998

Owner:

Nasjonalbiblioteket, avdeling Oslo, Norsk-am. saml.

Further information:

Tid og Tanke. Skriftserie fra Historisk institutt
Det historisk-filosofiske fakultet ved Universitetet i Oslo


Full text


{short