{short

Author:

Nichol, Todd W.

Title:

Norwegian-American Lutherans and their church buildings : a case study

Host document:

Migrasjon og tilpasning. Ingrid Semmingsen. Et minneseminar

Printed:

Oslo, nr. 3 (1998) s. 159-179

Published:

1998

Owner:

Nasjonalbiblioteket, avdeling Oslo, Norsk-am. saml.

Further information:

Tid og Tanke. Skriftserie fra Historisk institutt
Det historisk-filosofiske fakultet ved Universitetet i Oslo


Full text


{short