{short

Author:

Mauk, David C.

Title:

Maritime migration and the Norwegian community in New York City

Subjects:

Shipping, Emigration, Maritime

Related places:

New York city

Host document:

Migrasjon og tilpasning. Ingrid Semmingsen. Et minneseminar

Printed:

Oslo, nr. 3 (1998) s. 95-109

Published:

1998

Owner:

Nasjonalbiblioteket, avdeling Oslo, Norsk-am. saml.

Note:

Paper from a conference in the honor of the late professor Ingrid Semmingsen

Further information:

Tid og Tanke nr. 3/hÝst 1998. Skriftserie fra Historisk institutt
Det historisk-filosofiske fakultet ved Universitetet i Oslo


Full text


{short