{short

Author:

Groth, Peter

Title:

Nogle eiendommeligheder ved de til Amerika utvandrede nordmænds sprog. Første og andre del.

Host document:

Morgenbladet

Printed:

15, 16 (1897)

Published:

1897

Owner:

Nasjonalbiblioteket, avdeling Oslo - Norsk-am. saml.

Note:

Trykket i Morgenbladet 11. og 18 april 1897. Transkribert av Dina Tolfsby.


Full text


{short