{short

Author:

Hansen, Carl Gustav Otto

Title:

Norsk musik i Amerika

Host document:

Nordmændene i Amerika, deres historie og rekord. Bind 1.
Editor: Ulvestad, Martin

Printed:

Minneapolis 1907, s. 456-464

Published:

1907

Owner:

Nasjonalbiblioteket, avdeling Oslo - Norsk-am. saml.

Note:

Opprinnelig trykket i "Minneapolis Tidende", skrevet for "Det norske Selskabs Aarbog", Høsten 1903. Transkribert av Dina Tolfsby.


Full text


{short