{short

Author:

Haugen, Einar

Title:

Språket i han Ola og han Per

Host document:

Han Ola og han Per
Author: Rosendahl, Peter J.

Printed:

Oslo 1984, s. 27-40

Published:

1984, 1984

Owner:

Nasjonalbiblioteket, avdeling Oslo - Norsk-am. saml.

Note:

Oversatt av Dina Tolfsby


Full text


{short