{short

Title:

Et utvalg emigrantviser

Host document:

Emigrantviser
Editor: Amundsen, Svein Schrøder - Kvideland, Reimund

Printed:

Oslo 1975

Published:

1975

Owner:

Nasjonalbiblioteket, avdeling Oslo - Norsk-am. saml.


Full text


{short