{short

Author:

Hilditch, Jacob

Title:

Mr. Jens Tręby

Host document:

Trangviksposten

Printed:

3, 9 (1907)

Published:

1907

Owner:

Nasjonalbiblioteket, avdeling Oslo

Note:

Transkribert av Dina Tolfsby


Full text


{short