{short

Author:

Klaveness, Thoralv

Title:

Nordmænd i Amerika

Host document:

Norsk Familie-Journal

Printed:

43 (1914), s. 342-343

Published:

1914

Owner:

Nasjonalbiblioteket, avdeling Oslo

Note:

Transkribert av Dina Tolfsby


Full text


{short