{short

Author:

Smemo, Kenneth

Title:

Waldemar Ager : Norwegian-American sisyphus

Host document:

Essays on Norwegian-American literature and history
Editor: Kongslien, Ingeborg - Skårdal, Dorothy Burton

Printed:

Oslo 1986, s. 141-158

Published:

1986

Owner:

Nasjonalbiblioteket, avdeling Oslo - Norsk-am. saml.


Full text


{short