{short

Author:

Mauk, David C.

Title:

Andrew Furuseth : Norwegian-American preservationist, prophet, and AFL propandagist

Host document:

Essays on Norwegian-American Literature and History
Editor: Kongslien, Ingeborg - Skårdal, Dorothy Burton

Printed:

Oslo 1986, s. 333-348

Published:

1986

Owner:

Nasjonalbiblioteket, avdeling Oslo - Norsk-am. saml.

Further information:

Skriftserie utgitt av Norsk-amerikansk historielag, avdeling Norge,
og Norsk utvandrermuseum, Ottestad.


Full text


{short