{short

Author:

Fletre, Helen

Title:

Det literære samfund (The literary society of Chicago)

Host document:

Essays on Norwegian-American Literature and History
Editor: Kongslien, Ingeborg - Skårdal, Dorothy Burton

Printed:

Oslo 1986, s. 365-372

Published:

1986

Owner:

Nasjonalbiblioteket, avdeling Oslo - Norsk-am. saml.


Full text


{short