{short

Author:

Weinstock, John

Title:

Sondre Norheim : folk hero to immigrant

Host document:

Norwegian-American Historical Association
Norwegian-American studies

Printed:

Northfield, Minn., vol. 29 (1983), s. 339 - 358

Published:

1983

Owner:

Nasjonalbiblioteket, avdeling Oslo - Norsk-am. saml.


Full text


{short