{short

Author:

Draxten, Nina

Title:

Kristofer Janson's lecture tour, 1879-80

Host document:

Norwegian-American Historical Association
Norwegian-American studies

Printed:

Northfield, Minn., vol. 22 (1965), s. 18 - 74

Published:

1965

Owner:

Nasjonalbiblioteket, avdeling Oslo - Norsk-am. saml.


Full text


{short