{short

Author:

Thorvaldsen, Gunnar

Title:

Registreringssentral for historiske data - Bakgrunn og muligheter

Published:

1997

Owner:

Nasjonalbiblioteket, avdeling Oslo - Norsk-am. saml.

Note:

Artikkelen er en omarbeidet versjon av "Slekt og data", publisert i The Norseman 2/1997


Full text


{short