{short

Author:

Buraas, Anders

Title:

Idrettsmannen : Knute Rockne og universitetsfotballen (1884-1931)

Host document:

De reiste ut
Author: Buraas, Anders

Printed:

Oslo 1982, s. 103-132

Published:

1982

Owner:

Nasjonalbiblioteket, avdeling Oslo - Norsk-am. saml.


Full text


{short