{short

Author:

Hansen, Ella

Title:

Norsk pige med drømmen "husjobb i Amerika," uten å kunne tale engelsk forteller om hvordan det gikk

Host document:

Nordisk Tidende

Printed:

9. januar (1964)

Published:

1964

Owner:

Nasjonalbiblioteket, avdeling Oslo - Norsk-am. saml.


Full text


{short