{short

Author:

Mandel, David

Title:

Andreas Larsen Dahl. Fotografier

Host document:

Norsk i Amerika. En historie om innvandring, Hamar, Lillehammer, Gjøvik

Printed:

1989

Published:

1989

Owner:

Nasjonalbiblioteket, avdeling Oslo - Norsk-am. saml.


Full text


{short