{short

Author:

Øverland, Orm

Title:

Da embetsmannsklassen tok seg til rette i Vesterheimen

Host document:

Nytt norsk tidsskrift

Printed:

3 (1986), s. 49-61

Published:

1986

Owner:

Nasjonalbiblioteket, avdeling Oslo - Norsk-am. saml.


Full text


{short