{short

Author:

Vinje, Aasmund Olavsson

Title:

Utvandringen

Host document:

Dølen 1858 - 70, 4-binds faksimileutg.

Printed:

Oslo 1970-73

Published:

1857

Owner:

Nasjonalbiblioteket, avdeling Oslo - Norsk-am. saml.


Full text


{short