{short

Author:

Gulliksen, Řyvind T.

Title:

Synodepresten som kulturarbeider : Anders Halvorsen Eikjarud. Wisconsin og Brooklyn, 1890-1921

Host document:

Telemark historie

Printed:

10 (1989), s. 61-85

Published:

1989

Owner:

Nasjonalbiblioteket, avdeling Oslo - Norsk-am. saml.


Full text


{short