{short

Author:

Hustvedt, Lloyd

Title:

Ole Amundsen Buslett, 1855-1924

Host document:

Makers of an American legacy: essays in honour of Kenneth O. Bjork
Author: Lovoll, Odd S.

Printed:

1980

Published:

1980

Owner:

Nasjonalbiblioteket, avdeling Oslo - Norsk-am. saml.


Full text


{short