{short

Author:

Haraldsø, Brynjar

Title:

Religiøs overtyding som emigrasjonsmotiv : initiativ til og motiver for emigrasjonen frå Stavanger i 1825

Host document:

Historisk tidsskrift

Printed:

4 (1988), s. 414-425

Published:

1988

Owner:

Nasjonalbiblioteket, avdeling Oslo - Norsk-am. saml.


Full text


{short