{short

Author:

Nelson, Marion J.

Title:

Norsk folkekunst i Amerika

Host document:

Norwegian folk art: the migration of a tradition
Author: Nelson, Marion J.

Printed:

New York 1995, s. 89-99

Published:

1995

Owner:

Nasjonalbiblioteket, avdeling Oslo - Norsk-am. saml.

Note:

Oversatt av Řystein Randers-Pehrson


Full text


{short