{short

Author:

Øverland, Orm

Title:

En amerikansk litteratur på norsk : "Vår egen litteratur"

Published:

2000

Owner:

Nasjonalbiblioteket, avdeling Oslo - Norsk-am. saml.

Note:

Artikkelen er skrevet for nettstedet


Full text


{short