{short

Author:

Øverland, Orm

Title:

An American literature in Norwegian : "A literature of our own"

Published:

2000

Owner:

Nasjonalbiblioteket, avdeling Oslo - Norsk-am. saml.

Further information:

Skrevet spesielt for nettstedet


Full text


{short