{short

Author:

Sprauten, Knut

Title:

Fra Amerika til Norge: norsk-amerikanere skriver hjem

Published:

2000

Owner:

Nasjonalbiblioteket, avdeling Oslo - Norsk-am. saml.

Note:

Artikkelen er skrevet for nettstedet


Full text


{short