{short

Author:

Sprauten, Knut

Title:

From America to Norway: Norwegian-Americans write home

Published:

2000

Owner:

Nasjonalbiblioteket, avdeling Oslo - Norsk-am. saml.

Note:

Translated by Harry T. Cleven

Further information:

Skrevet spesielt for nettstedet


Full text


{short