{short

Author:

Semmingsen, Ingrid

Title:

Kvinner i norsk utvandringshistorie

Host document:

Migranten/The Migrant

Printed:

1 (1988), s. 7-23

Published:

1988

Owner:

Nasjonalbiblioteket, avdeling Oslo - Norsk-am. saml.


Full text


{short