{short

Author:

Kvideland, Reimund

Title:

Emigrantviser - propaganda og nostalgi

Subjects:

Emigrant songs

Host document:

Emigrantviser

Printed:

Oslo 1975, s. 9-37

Published:

1975

Owner:

Nasjonalbiblioteket, avdeling Oslo - Norsk-am. saml.


Full text


{short