{short

Author:

Midbøe, Mathias

Title:

Reisen over Atlanterhavet [med dampskipet "Island" 1892]

Subjects:

Journey to America 1892

Host document:

Agder historielag. Årsskrift

Printed:

51 (1973), s. 121 - 128

Published:

1973

Owner:

Nasjonalbiblioteket, avdeling Oslo - Norsk-am. Sml


Full text


{short